Våtplåtskurs

Nybörjarkurser, fortsättningskurser, skräddarsydda kurser, eller demo/föredrag.


GRUNDKURS INTENSIV (2 dagar, 4 deltagare)

Du får lära dig våtplåtsprocessen från grunden. Efter inledande genomgång och demonstration får du själv göra våtplåtsbilder under handledning.

Kursen passar både dig som vill prova på, och dig som vill komma igång med våtplåt på egen hand efter kursen.

Inga förkunskaper krävs. Kamera och material finns på kursen.

Största delen av tiden ägnas åt att fotografera, framkalla och ­lacka plåtar. Under tiden som vi fotograferar och framkallar pratar vi om utrustning, hante­ring av kemi, inköpsställen m.m. På så sätt får du med dig alla kunskaper utan att vi tar tid från fotograferingen. Efter kursen får du ett skriftligt kompen­dium med dig hem.

Kursen hålls i Stockholm.
Inget datum inplanerat just nu p.g.a. pandemin.


SKRÄDDARSYDDA KURSER

Är ni flera som vill köra ett skräddarsytt upplägg går det också att ordna. (Kan t.ex. vara problemlösning, om ni kommit igång med våtplåt och stött på vissa problem.) Hör av er med era önskemål.