Skomakarens barn. Bagarens barn. Och jag… Jag gör grafisk form och hemsidor till alla möjliga. Men har jag gjort det till mig själv? Nope. Men här finns i alla fall lite exempel på jobb jag har gjort.