Kurser i våtplåt

(Just nu ingen inplanerad kurs p.g.a. Corona.)

Erbjuder både nybörjarkurs enligt nedan, samt skräddarsydda »problemlösnings-kurser« för dig som redan kommit igång med processen.

GRUNDKURS INTENSIV:

Vi går igenom våtplåtsprocessen från grunden. Efter genomgång och demonstration får du själv göra våtplåtsbilder under handledning.
Kursen passar både den som vill prova på och den som vill lära sig för att komma igång på egen hand.
Inga förkunskaper krävs, men i förberedande syfte bör du studera det material du får tillsänt via e-post innan kursen.

Vi är fyra deltagare i gruppen och du hinner göra fyra plåtar under helgen som du sedan kan ta med dig hem.
Största delen av tiden ägnas åt att fotografera, framkalla och ­lacka plåtar – fritt val mellan glas- och metallplåt. Under tiden som vi fotograferar och framkallar pratar vi om teorin kring processen. Vi kommer även att gå igenom utrustning, hante­ring av kemi, inköpsställen m.m. som man behö­ver känna till för att komma igång på egen hand. Efter kursen får du ett skriftligt kompen­dium med dig hem.

LÖRDAG
10.00: Samling. Snabb genomgång, sedan direkt på demonstration. Därefter får deltagarna själva fotografera under handledning. Endast en åt gången kan fotografera – de andra tittar på och lär sig under tiden, samt håller koll på sköljmomentet och sitter modell åt varandra.
13.00–13.30 ca: Kort lunchpaus, vi tar paus när alla gjort en plåt.
13.30–15.30: Deltagarna gör ytterligare en plåt var.
15.30–17.00: Demonstration av lackmomentet och sedan lackar var och en sina plåtar.

SÖNDAG
10.00: Samling, sedan fotografering, en plåt var.
12.00–13.30: Prat om utrustning, inköpsställen och kemi. Vi äter lunch under tiden.
13.30–15.30: Deltagarna gör ytterligare en plåt var.
15.30–17.00: Summering. Lackning.

Kursen hålls i Stockholm.